Trvalý pobyt

Potřebujete změnit trvalé bydliště? Majitel bytu Vám nechce udělit souhlas s trvalým bydlištěm?

Rozvádíte se? Nechcete mít veřejně na internetu uvedenou Vaší skutečnou adresu?

Máte hlášené bydliště na Městském úřadě?

Potřebujete trvalé bydliště kvůli školce nebo lékaři?

Jako OSVČ potřebujete místo pro podnikání?

Jste cizinec a nemáte trvalé bydliště? Chcete volební kartu?
Řešíte exekuce?

Pronájem trvalé adresy

Nabízíme prestižní adresu trvalého bydliště v Liberci včetně vlastní schránky nebo přeposílání pošty. Toto řešení je ideální pro všechny, kteří nechtějí svůj trvalý pobyt umístit na Městském úřadě a působit tak nedůvěryhodně, nebo pro všechny, kteří mají obavu z návštěvy exekutora či chtějí zajistit anonymitu.

Služba zahrnuje:

 • vystavení souhlasu vlastníka nemovitosti s úředně ověřeným podpisem
 • kopie výpisu z katastru nemovitosti
 • fakturu na zvolené období
 • označení na schránce a budově
 • správa pošty – přebírání pošty a následné přeposílání nebo vyzvedávání
 • informování o došlé poště a skenovaní 1x za týden mailem

Jelikož umíme zajistit kompletní poštovní servis, nemusíte se vůbec nacházet v Liberci nebo v Libereckém kraji a přesto od nás trvalou adresu využívat. O doručení poštovní zásilky budete 1x týdně emailem informován a následně bude zásilka přeposlána na vámi požadovanou adresu. Nebo si můžete poštu vyzvedávat v Liberci.

Postup k vyřízení trvalého pobytu v Liberci

Souhlas s umístěním trvalého pobytu nebo sídla můžete vyřídit během 24 hod.

Stačí nám zavolat, napsat email, nebo zaslat objednávku přes webový formulář a my se již o vše postaráme. Objednávku je možné vyřídit i bez osobní schůzky – dokumenty zašleme ihned co bude uhrazena smluvená částka na zvolené období pronájmu. Během několika dní můžete ve schránce očekávat dokumenty k vyřízení trvalého pobytu nebo sídla.

Změna trvalého pobytu se provádí na příslušném úřadě v místě nového trvalého pobytu na základě potřebných dokladů.

Změnu trvalého pobytu provádí občan starší 15 let osobně. Za mladší občany provádí změnu zákonný zástupce po předložení rodného listu dítěte.

Pro změnu trvalého pobytu je nutné předložit občanský průkaz (prokázat totožnost). Po změně trvalého pobytu je potřeba požádat o výměnu občanského průkazu – do 15 dnů.

Změnu trvalého pobytu se v Liberci hlásí na Magistrátu města Liberec.

Pro změnu trvalého pobytu je nutné předložit:

 • občanský průkaz (doklad totožnosti)
 • doklady o oprávněnosti užívání nemovitosti (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva atp.)
 • 50 Kč – správní poplatek za občana staršího 15 let – za osoby mladší se správní poplatek neplatí
 • vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek (v Liberci dostanete již předtištěný tiskopis pouze ke kontrole a podpisu)

Pro změnu trvalého pobytu není potřeba mít dopředu vyplněný žádný formulář, při provádění změny občan dostane již vyplněný formulář pouze ke kontrole a k podpisu (platí pro Liberec).

Za změnu trvalého pobytu se platí poplatek 50 Kč za občana starší 15 let – za osoby mladší se poplatek nehradí.

Změna trvalého pobytu se provádí na počkání.

Po změně trvalého pobytu je nutné do 15 dnů požádat o vydání nového občanského průkazu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění